Integritetspolicy - Läs här | Beslagonline.se
Välj land
  • 1-3 dagars leveranstid
  • 60 dagars öppet köp
  • Säkra betalningar
Betalning VISA kort Betalning Mastercard Betalning Swish Betalning KlarnaBank IDTrygg e-handel
Uppdatera

Integritetspolicy

Vi på Beslag Online tycker att dina personuppgifter är viktiga och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras (behandlas) när du använder Beslag Online. Den beskriver också hur din personliga information används, delas och skyddas, de olika val du har angående din personliga information och hur du kontaktar oss. I samband med att du lägger en order hos oss så godkänner du behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. 

Personuppgiftsansvarig 

Beslag Online
559023-4430
Inre kustvägen 32
269 43 Båstad 
Sverige 

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp eller ifyllande av formulär) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är fullständigt namn (för-& efternamn), adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, köp-och orderhistorik. 
Skapar du ett konto på beslag Online samlar vi även in lösenord, unikt användar-ID, personlig information inklusive kön, hemstad, födelsedatum och köphistorik. 

Hur används dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för hantering av din beställning samt för att skicka meddelande om leveransstatus. För att upprätthålla en god servicenivå mot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation som sker via e-post. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.  
Det är enbart förvaltning, marknadsföring samt försäljningsansvariga hos Beslag Online som kommer kunna ta del av din personliga information. Vi varken sparar kundinformationen krypterad eller skickar vidare den krypterad. Vi kommer att meddela det aktuella fraktbolaget vad ditt namn är, din adress samt ditt telefonnummer. Det gör vi enbart för att de skall kunna leverera dina beställda varor. Inga fler personliga uppgifter kommer att delas ut.

Beslag Online använder annonstjänster från tredjepart. De annonsfunktioner som vi använder oss av är intresse-, demografi-, och remarketingbaserade inriktningsmetoder. Uppgifterna används för att förse dig med relevant information. Vi använder oss av Googles annonstjänster, vill du läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data, klicka här.  

Med vem delar vi personuppgifterna? 

Betallösningar - För att kunna fullfölja köpeavtalet 
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagets villkor. Vill du läsa Klarnas villkor, klicka här

Transport/Fraktbolag/Unifaun - För att kunna fullfölja köpeavtalet 
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning. 

Direktmarknadsföring - Samtycke från kund 
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av Beslagonline.se CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice. 

Myndigheter - Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse 
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till polisen i samband med brottsutredning. 

Beslag Online är en del av Beslag Design AB. I samband med att du lägger en order hos Beslag Online godkänner du att dina personuppgifter delas med Beslag Design AB. De uppgifter Beslag Online delar med Beslag Design AB är följande: fullständigt namn (för-och efternamn), adress, e-postadress och telefonnummer samt köphistoriken. Beslag Online delar inte personuppgifter till tredjeland.

Så länge sparar vi dina personuppgifter 

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Uppgifter som behövs enligt bokföringslagen sparas i upp till sju år. Uppgifter för marknadsföring sparas tills du avregistrerar dig. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data: Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. 

Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv. 

Rätt att bli raderad ("rätt att bli bortglömd"): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Beslag Online, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Begära tillgång, rättelse eller radering: För att begära tillgång till, rättelse eller att bli raderad skickar du ett mail om begäran till info@beslagonline.se. För att kunna behandla din begäran behöver Beslag Online underlag som styrker din identitet såsom kopia på ID-handling, körkort eller pass. 

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifter markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsande syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. 

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Du har alltid rätt att invända mot dina personuppgifter som använts för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Information om Cookies 

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Genom att använda Beslag Online godkänner du användandet av cookies. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att effektivisera våra tjänster samt för att öka säkerheten på webbplatsen. Vi använder även cookies från tredje part, Google Analytics som tillhandhålls av Google. Google Analytics använder cookies för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Detta görs för att vi skall kunna skapa en statistiskbild som vi sedan kan använda oss av för att optimera vår hemsida och dess funktioner. Men framförallt används det till att förbättra för våra besökare och användare. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan kan du direkt i din webbläsare ställa in så att den automatiskt nekar lagring av cookies.

Begränsningar

Beslag Online kan innehålla länkar till andra webbplatser. Ovanstående integritetspolicy gäller enbart Beslagonline.se och endast denna webbplats tar vi ansvar för. När du klickar dig vidare till en annan webbplats bör du läsa den aktuella integritetspolicyn för respektive webbplats.

Förändringar av integritetspolicy

Beslag Online förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla eventuella nya juridiska och tekniska krav.