Placering av handtag och knoppar
Placering av Handtag och Knoppar

Placering av Handtag och Knoppar

Nya detaljer är kul och monteringen lika så, men det kan ju vara lite klurigt att enas om placeringen av de nya beslagen. Målet är ju framför allt att placera beslagen så att det blir praktiskt, men även snyggt och enhetligt. Oavsett om du har ett helt nytt kök där du ska borra hål för beslagen för första gången, eller ett befintligt kök där du vill byta ut knoppar och handtag, hittar du tipsen som underlättar för beslutet av placeringen i detta inlägg! - Och vet du vad, det finns inga rätt eller fel!


 
Vi börjar med det praktiska, uppifrån och ned:

Det är väldigt vanligt med överskåp där gångjärnet är placerade i överkanten av luckan, vilket gör att den öppnas uppåt. För att göra det lättare att öppna och stänga luckan, rekommenderar vi en placering av beslaget likt skissen nedan.

Vår rekommendation är att antingen ha ett handtag, en oval eller t formad knopp för att få bästa möjliga grepp.

På överskåp där gångjärnen är placerade på sidan av luckan, rekommenderar vi att placera handtaget på motsatt sida, likt skissen nedan, för att underlätta öppningen och tydligt visa hur skåpet ska öppnas.

När det kommer till placering av handtag på lådor placeras handtagen likt skissen nedan för att indikera att det är en låda som ska dras ut.

När det kommer till bänkskåp med luckor placeras handtaget i lodrät riktning på motsatt sida från gångjärnen. Det är praktiskt och man förstår snabbt att det är en lucka som ska öppnas och i vilken riktning. Se skiss nedan.
Så de praktiska tumreglerna är följande;

På lådor brukar beslaget vara placerat i mitten, medan man på luckor brukar placera beslaget på motsatt sida av gångjärnen. Undantag är luckor som öppnas uppåt, då placeras handtaget i mitten av luckan, nära kanten för att underlätta öppning och stängning. På överskåp placeras handtaget i nederkanten, och på bänkskåpen placeras de i överkanten.

Vanliga mått på Handtag och Knoppar


För att underlätta valet av handtag och knoppar, har vi valt att visa upp de vanligaste måtten som förekommer när man köper just handtag och knoppar! Se bild och förklaring nedan: 

Vid köp av handtag finns det fem olika mått att ta hänsyn till. men de vanligaste måtten är 1. C/C och 2. längden på handtaget.

Mått A
. visar handtagets djup, det vill säga, hur långt ut från luckan handtaget sitter när det är monterat. 
Mått B. visar tjockleken/bredden på handtagets fot. 
Mått C. är längden på handtaget. - Handtagets totala längd. 
Mått D visar handtagets tjocklek. 
C/C visar måttet mellan skruvhålen. Extra viktigt att ta hänsyn till om du ska byta handtag på en möbel som redan har befintliga skruvhål. 


                 


Vid val av knoppar finns det tre mått att ta hänsyn till. De vanligaste måtten är knoppens diameter och dess djup. 

Mått A. illustrerar knoppens djup, alltså hur långt ifrån luckan knoppen kommer att hamna vid montering. 
Mått B. visar knoppens fot och dess diameter. Perfekt attvara uppmärksam på om du vill täcka gamla hål med den nya knoppen. 
Mått C. illustrerar knoppens diameter, dvs. knoppens faktiska storlek. 

Placering på ramluckor och ramlådor

Använd ramen på luckorna och lådorna som ett riktmärke för placeringen av handtagen och knopparna. 

Det finns några olika varianter på hur man väljer att använda sig av ramarna. Några väljer att sätta knoppar och handtag i linje med ramens underkant och några väljer att placera knoppar och handtag i den högra eller vänstra kanten av ramen.


Foto: @mwdesign                                               Foto: @sandbergwallpaper                                              Foto: @myshjemmet


Foto: @hus_frederiksberg                                               Foto: Emelie Ekman, @34kvadrat                                              Foto: @wiolasvackra


Det vi rekommenderar är att man har samma riktmärke på samtliga luckor och lådor för att skapa en fin helhet. Ett riktmärke kan exempelvis vara att ha lika långt avstånd från beslagets mittpunkt till kanten på lådan eller luckan som på de andra luckorna och lådorna i exempelvis köket eller badrummet. 

För att komma fram till avståndet från beslaget till kanten på luckan eller lådan, kan du enkelt mäta ramens tjocklek och placera beslaget i mitten. Detta mått använder du sedan som ett riktmärke för resterande beslags placering och vilket kommer skapa en fin helhet i just ditt kök eller badrum!


Placering på släta luckor och lådor 

Frågan är ju hur man ska komma fram till placeringen utan att ha några riktlinjer att gå efter från luckan och lådorna själv. Då får man helt enkelt skapa sina egna riktlinjer! 

Ett sätt att komma fram till var på lådan eller luckan du ska placera ditt beslag, är att ta den minsta lådfronten och placera beslaget i mitten. Då får du enkelt ut ett mått på avståndet från beslag till kanten, som 9 av 10 gånger fungerar på alla luckor och lådor! Ett tips om du vill få en uppfattning kring placeringen kan vara att lägga luckorna på golvet, - då är det lätt att se hur det ser ut, innan borrmaskinen åker fram.  

Mixa gärna knoppar med handtag, handtag i olika längder, handtag i samma längd, eller knoppar i samma diameter, eller mixa handtag och knoppar från samma serie för att skapa en fin helhet i just ditt kök, för att skapa en helt unik känsla och stil! Det finns inga rätt eller fel och du bestämmer hur du vill ha det i ditt kök.  

Om du är på jakt efter ett generellt mått, brukar man sätta handtag och knoppar 1,5 - 2,5 cm från låd eller skåps-kanten. 


Foto: @funikskok                                              Foto: @harjedalskok                                                 Foto: @villa_sandberg


Något som blir alltmer modernt är profilhandtagen, vi har en mängd olika valmöjligheter i olika längder, former och utföranden, några av våra favoriter hittar du på bilderna nedan. Profilhandtag är stilrena och följsamma mot både luckor och lådor, de placeras oftast på kanten av luckorna, gärna på långsidan eller på mitten av lådorna.


                                                                                                                                                                                  Foto: @chris.oh.chris

Om du har en integrerad kyl, frys eller diskmaskin rekommenderar vi dig att antingen köra på handtag, en T formad knopp eller en lite större knopp för att lättare få grepp och enkelt kunna öppna.
Foto: @60kvadratmeter_                                                                      Foto: @homebynicky


Om du skulle ha några frågor eller funderingar finns vi här och vi hjälper dig mer än gärna. Tveka inte på att ta kontakt med oss om du vill ha tips och råd från en av våra produktexperter. Lycka till med placeringen av dina nya inredningsdetaljer!Dela inlägget

Mer inspiration

Placering av Handtag och Knoppar

Placering av Handtag och Knoppar

Nya detaljer är kul och monteringen lika så, men det kan ju vara lite klurigt att enas om placeringen av de nya beslagen. Målet är ju framför allt att placera beslagen så att det blir praktiskt, men även snyggt och enhetligt. Oavsett om du har ett helt nytt kök där du ska borra hål för beslagen för första gången, eller ett befintligt kök där du vill byta ut knoppar och handtag, hittar du tipsen som underlättar för beslutet av placeringen i detta inlägg! - Och vet du vad, det finns inga rätt eller fel!